Z.P.H.U. "Drew-Bas" s.c. Kontakt

RODO

Home   RODO
INFORMACJA RODO 
W FIRMIE Z.P.H.U. "DREW- BAS"
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 
 
1. Administratorem Państwa danych jest firma Z.P.H.U. „DREW- BAS” Staniek Grażyna, Staniek Karol, S.C. , ul .J.Kreta 26,  43- 450 Ustroń.
2. Kontakt z administratorem danych osobowych oraz wszystkie zgłoszenia czy żądania dotyczące państwa danych osobowych można zgłaszać:
 • osobiście lub listownie na adres: Z.P.H.U. „DREW- BAS”, ul. J. Kreta 26, 43-450 Ustroń,
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres drewbas@drewbas.pl,
 • telefonicznie: 33 854 76 47,  602 764 419,  660 049 696.
3. Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej w celach:
 • realizacji umowy tj. również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy,
 • dostarczenia zakupionego towaru,
 • wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • wykonywania i wysyłania ofert na Państwa prośbę,
 • utrzymywania kontaktów handlowych,
 • świadczenia usług,
 • realizacji płatności,
 • obsługi reklamacji,
 • prowadzenia korespondencji.
4. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy /realizacji zamówienia czy też zlecenia usługi/.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedstawienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z 5-letnim okresem przechowywania, wynikającego z obowiązku archiwizacyjnego;
 • do czasu prośby o usunięcie Państwa danych,
 • do czasu prośby o przekazanie Państwa danych innym podmiotom.
6. Państwa dane osobowe są udostępniane pracownikom Administratora oraz podmiotom, z którymi współpracuje firma „DREW- BAS”:
 • podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, tj. Urząd Skarbowy, ZUS, GUS,
 • podmioty, współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych i podatkowych,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą tj. Banki,
 • podmioty, prowadzące działalność pocztową i kurierską - w celu prowadzenia korespondencji i realizacji wysyłek zamówionego towaru.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania /poprawienia/ danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Najczęściej przeglądano

Oferujemy Państwu baseny betonowe, wykonywane w kilku typach technologii. Zaletą basenów betonowych jest to, że mogą być wykonane w dowolnym wymiarze i kształcie, co pozwala na dostosowanie swojego wymarzonego basenu do swojego domu czy hotelu lub innego ośrodka. Producenci wykonują baseny z najnowszych i najlepszych surowców i materiałów, dzięki temu...

Realizacje

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

Kontakt

Godziny otwarcia

Pn.- Pt. 10:00 - 14:00
W pozostałych godzinach, tj. 08:00 - 10:00  oraz  14:00 - 16:00 pozostajemy do dyspozycji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
UWAGA!!!
W dniu 31.05.2024 r. firma będzie nieczynna!

Z.P.H.U. "Drew-Bas" s.c.
43-450 Ustroń, ul. J. Kreta 26

Tel: 33 854-76-47
Kom: 602-764-419
E-mail: drewbas@drewbas.pl